OGŁOSZENIE KURATORA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż proces głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji został zakończony. We wszystkich grupach wierzycieli uzyskano wyniki głosowania uprawniające do przyjęcia układu. Wskazuję, że wierzyciele łącznie za przyjęciem układu głosowali w około 98 %. …

OGŁOSZENIE KURATORA O ODDANIU GŁOSÓW W PROCESIE GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż w ramach trwającego procesu głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, w dniu 03 listopada 2023 r. kurator obligatariuszy oddał wszystkie uprawnione mu głosy. Wszystkie głosy oddane przez kuratora obligatariuszy były ZA przyjęciem …

OGŁOSZENIE KURATORA O TERMINACH KONSULTACJI I GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż w ramach trwającego procesu głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, w dniu 23 października 2023 r. kuratorowi obligatariuszy zostały doręczone karty do głosowania. W związku z powyższym informuję obligatariuszy objętych kuratelą o …

OGŁOSZENIE KURATORA O ROZPOCZĘCIU PROCESU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż rozpoczął się proces głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, w ramach przyspieszonego postępowania układowego, zawisłego przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK. Obecnie …

OGŁOSZENIE KURATORA O PLANIE RESTRUKTURYZACYJNYM

  OGŁOSZENIE KURATORA O PLANIE RESTRUKTURYZACYJNYM Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż Zarządca Sławomir Bohdziewicz ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym, zawisłym przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK, sporządził plan …