OGŁOSZENIE KURATORA O ODDANIU GŁOSÓW W PROCESIE GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż w ramach trwającego procesu głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, w dniu 03 listopada 2023 r. kurator obligatariuszy oddał wszystkie uprawnione mu głosy.

Wszystkie głosy oddane przez kuratora obligatariuszy były ZA przyjęciem układu, a w przypadku wierzycieli z grupy I wyrażona została również zgoda na objęcie wierzytelności układem.

 

Radca prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 09.11.2023 r.