OGŁOSZENIE KURATORA O ROZPOCZĘCIU PROCESU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż rozpoczął się proces głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, w ramach przyspieszonego postępowania układowego, zawisłego przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK.

Obecnie Zarządca Sławomir Bohdziewicz zawiadamia wierzycieli nie objętych kuratelą (wierzyciele, którzy złożyli wniosek o wyłączenie z kurateli) o możliwości oddania głosu na piśmie w głosowaniu nad układem oraz przesyła tymże wierzycielom karty do głosowania. Za wierzycieli objętych kuratelą zgodnie z obowiązującymi przepisami głos będzie oddawał kurator.

Przygotowane propozycje spłaty wierzytelności  dla poszczególnych grup wierzycieli zostały określone w Propozycjach Układowych Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji (załącznik do niniejszego ogłoszenia, możliwy do pobrania na dole ogłoszenia).

Brak zawarcia przedstawionego układu spowoduje rozpoczęcie procedury upadłości Spółki. W przypadku postępowania upadłościowego szacowany termin częściowego zwrotu środków wierzycielom wynosi kilka lat. W razie przyjęcia układu wierzyciele otrzymają środki znacznie szybciej, aniżeli w ramach ewentualnego postępowania upadłościowego.

W związku z powyższym zawarcie układu jest obecnie najszybszym i najprostszym sposobem zwrotu części środków na rzecz wierzycieli. Dodatkowo w wyniku wykonania układu wierzyciele otrzymają realnie wyższą kwotę, niż w przypadku postępowania upadłościowego.

Kurator obligatariuszy radca prawny Jakub Kinal będzie oddawał głos za obligatariuszy, którzy pozostają pod jego kuratelą. 

W razie pytań, wątpliwości dotyczących procesu głosowania nad układem zapraszam do kontaktu: email: jakub.kinal@gmail.com, tel. 531 797 044.

 

Radca prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 12.10.2023 r.

Załączniki

Załacznik - Propozycje Układowe