OGŁOSZENIE KURATORA O SPISIE WIERZYTELNOŚCI

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż Zarządca ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym, zawisłym przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK, sporządził spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które zostały złożone do ww. postępowania w dn. 17.03.2022 r. Obecnie trwają dalsze prace Zarządcy mające na celu ukończenie planu restrukturyzacyjnego oraz dostosowanie propozycji układowych do aktualnej sytuacji finansowej dłużnika. Następnie po złożeniu przez Zarządcę planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych rozpocznie się procedura zmierzająca do głosowania nad układem.

Radca prawny

Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 23.03.2022 r.