OGŁOSZENIE KURATORA O TERMINACH KONSULTACJI I GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż w ramach trwającego procesu głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, w dniu 23 października 2023 r. kuratorowi obligatariuszy zostały doręczone karty do głosowania.

W związku z powyższym informuję obligatariuszy objętych kuratelą o możliwości konsultacji ze mną wszelkich kwestii związanych z głosowaniem nad układem w terminie do dnia 31 października 2023 r. Po tym dniu dokonam czynności związanych z głosowaniem nad układem w imieniu obligatariuszy będących pod moją kuratelą.

Dane do kontaktu: email: jakub.kinal@gmail.com, tel. 531 797 044.

 

Radca prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 24.10.2023 r.