OGŁOSZENIE KURATORA O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

 1. Andrzej Bińkowski – 57141000 pkt.
 2. Janusz Klimacki – 54454000 pkt.
 3. Jerzy Tokarski – 28197000 pkt.
 4. Piotr Tokarz – 13450000 pkt.
 5. Arkadiusz Lipka – 7610000 pkt.
 6. Ernest Skalski – 6240000 pkt.
 7. Witolda Ewa Osiatyńska – 4160000 pkt.
 8. Ewa Kuczyńska – 2080000 pkt.
 9. Bożena Kierczak – 1520000 pkt.
 10. Marek Bauć – 220000 pkt.
 11. Joanna Matraszek – 40000 pkt.
 12. Joanna Huebner-Wojciechowska – 0 pkt.
 13. Lucjan Jakuczun – 0 pkt.
 14. Michał Kopczyński – 0 pkt.
 15. Natalia Osiatynska – 0 pkt.
 16. Beata Prędota – 0 pkt.
 17. Krzysztof Skalski – 0 pkt.
 18. Janusz Tylman – 0 pkt.
 19. Jerzy Wnuk – 0 pkt.
 20. Wiesław Wysocki – 0 pkt.
 21. Dorota Żurowska – 0 pkt.

Gdańsk, dnia 7 października 2021 r.
Radca prawny Jakub Kinal