OGŁOSZENIE KURATORA O PLANIE RESTRUKTURYZACYJNYM

 

OGŁOSZENIE KURATORA O PLANIE RESTRUKTURYZACYJNYM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż Zarządca Sławomir Bohdziewicz ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym, zawisłym przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK, sporządził plan restrukturyzacyjny dłużnika, który został złożony do akt ww. postepowania w dniu 23 maja 2022 r. Obecnie trwają dalsze prace Zarządcy związane z dostosowaniem propozycji układowych do aktualnej sytuacji finansowej dłużnika. Następnie po złożeniu przez Zarządcę propozycji układowych rozpocznie się procedura zmierzająca do głosowania nad układem.

 

Radca prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 31.05.2022 r.