OGŁOSZENIE KURATORA O SPISIE WIERZYTELNOŚCI

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż Zarządca ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym, zawisłym przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK, sporządził spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które zostały złożone …

OGŁOSZENIE KURATORA O INFORMACJACH I AKTUALNOŚCIACH

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym przedstawia informacje w zakresie trwającego postępowania restrukturyzacyjnego, zawisłego przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK: Sąd postanowieniem z dn. 15.12.2021 r. na mocy art. 239 ust. …

OGŁOSZENIE KURATORA O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco: Andrzej Bińkowski – 57141000 pkt. Janusz Klimacki – 54454000 pkt. Jerzy Tokarski – 28197000 pkt. Piotr Tokarz – 13450000 pkt. Arkadiusz Lipka – 7610000 pkt. Ernest Skalski – …

OGŁOSZENIE KURATORA O ZGŁOSZONYCH KANDYDATURACH I O ROZPOCZĘCIU GŁOSOWANIA

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, że: W związku z ogłoszonym przez kuratora w dniu 18 września 2021 roku zaproszeniem do zgłaszania się obligatariuszy chętnych do kandydowania w wyborach mających na celu wyłonienie z grona obligatariuszy osób, wśród których kurator …

OGŁOSZENIE KURATORA O ZMIANIE ZASAD ZGŁASZANIA SIĘ KANDYDATÓW DO RADY WIERZYCIELI

Radca prawny Jakub Kinal –  kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż w celu zapewnienia jak najszerzej reprezentacji obligatariuszy w radzie wierzycieli, zmianie ulegają zasady zgłaszania się kandydatów w sposób następujący: Przyjmowane są kandydatury również obligatariuszy, którzy nie złożyli wniosku o dopuszczenie do udziału …