OGŁOSZENIE KURATORA O ZGŁASZANIU SIĘ KANDYDATÓW

OGŁOSZENIE KURATORA OBLIGATARIUSZY W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM MIKROKASA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W GDYNI O ZGŁASZANIU SIĘ OBLIGATARIUSZY ZAINTERESOWANYCH KANDYDOWANIEM W WYBORACH WYŁANIAJĄCYCH REPREZENTANTÓW OBLIGATARIUSZY, WŚRÓD KTÓRYCH, KURATOR DOKONA ZGŁOSZENIA DO RADY WIERZYCIELI Radca prawny Jakub Kinal –  kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, …